Ana içeriğe atla

Kredi Dosyası

 

Kullanılan kredilerin işlendiği modüldür. Kredi Dosyası, Arşiv ve Teminat Çek Bağlantı ana sayfalarından oluşur. Modülde iki masaüstü kullanılır. Spot Kredi, Eşit Taksitli Krediler için TP Masaüstü Eşit Taksitli Kredi, Rotatif ve Çek İskonto için TP Masaüstü Rotatif Kredi kullanılır.

Resim001'de kredi dosyası modülünün TP Masaüstü Eşit Taksitli Kredi masaüstünün ekran görüntüsü yer almaktadır.

Kredi Dosyası Masaüstü-1
Resim001

 

Resim002' de kredi dosyası modülünün TP Masaüstü Rotatif Kredi masaüstünün ekran görüntüsü yer almaktadır.

Kredi Dosyası Masaüstü-2
Resim002

 

Öncelikle Kredi Dosyası, Kredi ve Teminatlar sayfalarını anlatılacaktır. Her kredide asgari olarak doldurulması gereken sayfalardır.

Aşağıda sayfada yer alan sayfalar açıklamaları ile birlikte yer almaktadır.

 

Kredi Hesap Bilgileri

Tablo001

Alan Tanımı

Açıklama

Ana Şirket

Aynı veritabanının üzerinde birden fazla şirket yönetildiği durumunda ana şirket seçimi ile bu sözleşmenin hangi şirkete ait olduğu belirlenir.

Banka Kodu

Sözleşmesi kullanılacak olan bankanın seçildiği alandır.

Şube Kodu

Seçilen bankaya uygun olarak şube seçimi yapılır.

Kredi Türü

Kullanılacak kredi türüne göre uygun seçim yapılır. Kredi Türlerinin açıklamalarına Kredi Türleri başlığı altında ulaşabilirsiniz.

Kredi Tutar

Alınan kredinin ana tutarının bilgisi yazılır.

Kredi Döviz Cinsi

Kredinin Döviz cinsi seçilir.

Kredi Kuru

Seçilen döviz cinsine uygun kur bilgisi otomatik gelir.

Banka Hesap Kodu (102)

Paranın hangi hesaba geçeceği seçilir. Bu hesap hem paranın geçtiği hem de ödemenin yapıldığı hesaptır.

Kredi No

Sistem tarafından otomatik olarak artan bir numara verilir.

Kredi Kullanım Bilgileri

Tablo002

Alan Tanımı

Açıklama

Banka Kredi No

Alınan kredinin numarasının yazıldığı alandır.

Dosya Tarihi

Kredi dosyanın oluşturulma tarihinin yazıldığı alandır.

Öteleme Gün

Alınan kredi ötelemeli bir kredi ise bu alana öteleme günü yazılarak açılış tarihinin ve kapanış tarihinin otomatik hesaplanması sağlanır. Genellikle eşit taksitli kredi türünde kullanılan alandır.

Açılış Tarihi

Öteleme gün bilgisine göre otomatik doldurulan alandır. Kredinin açılış tarihini ifade eder.

Kapanış Tarihi

Ödeme bitiş tarihi alanındaki bilgi otomatik olarak bu alana yazdırılır.

U.V. Başlangıç Tarihi

Girilen uzun vade tarihine göre sistem kullanılan krediye ait ana para tutarı üzerinden kısa vadeye denk gelen tutarı ve uzun vadeye denk gelen tutarı hesaplayarak tanımlı muhasebe hesaplarına otomatik kayıt atar.

Kullanım Amacı

Firma kendi içerisinde ilgili krediyi neden kullandığı bilgisini kaydetmek istediğinde seçim yaptığı alandır.

Genel anlamda kredi dosyasında kullanılan asgari ve önemli olan bilgiler yukarıdaki alanlar doldurularak elde edilir.

 

Kredi ve Teminatlar

Kredi Cari Kart Tanımı butonuna basılarak Kredi Hesap Kodu ve Kredi Hesap Unvanı bilgileri otomatik oluşturulur yani muhasebe kartı oluşturulur ve alanlara yazılır. Kaydet butonuna basıldığında muhasebe kartı kaydedilir. Kaydedilmeden çıkıldığında muhasebe kartı kaydedilmez yani oluşturulmaz.

Tablo003

Alan Tanımı

Açıklama

Kredi Hesap Kodu

Butona basıldığında otomatik olarak hesap kodu oluşur.

Kredi Hesap Unvanı

Hesap kodunu ifade eden ana şirket+ banka+ tür+ cins+ tutar bilgilerini içeren anlamlı bir unvan oluşturulur.

 

  Not:  Kredi Dosyası sayfasında ana şirket, banka, kredi türü, döviz cinsi, tutar alanlarında değişiklik yapıldığında Kredi Cari Kart Tanımı butonuna basılarak muhasebe kartının yeniden oluşturulması gerekir

 

Tablo004

Alan Tanımı

Açıklama

Kredi Sözleşme No

Girilen kredi dosyasının sözleşme ile eşleştirildiği alandır. Alanda F9 yapılarak sözleşme seçimi yapılır.

Teminat Türü

Sözleşmede yer alan teminat türlerinden hangisine istinaden kredi kullanılıyorsa seçim yapılır.

Kredi Sözleşme Döviz Cinsi

Kredi sözleşmesinin döviz cinsi seçilir. Örneğin; kullandığımız kredi usd fakat bankanın bize vermiş olduğu limit TL ise burada TL seçilir.

Kredi Sözleşme Döviz Kuru

Kur bilgisi seçilen döviz cinsine istinaden otomatik doldurulur.

Kredi Sözleşme Döviz Tutarı

Kredi Tutarı alanındaki tutar bilgisine göre seçilen kredi sözleşme döviz cinsi alanı baz alınarak otomatik hesaplama yapılır.

 

Ödeme Planı ve Vergi Oranları

Ödeme Bitiş Tarihi alanında eşit taksitli kredide otomatik doldurulurken diğer türlerde elle kredinin ödeme bitiş tarihi yazılır. Faiz Oranı alanı Eşit Taksitli Kredi ve Spot kredi türleri için kullanılan alandır.

Vergi Oranları sayfası KKDF ve BSMV vergi oranlarının doldurulduğu sayfadır. İlgili sayfa üzerinde alt yön ok tuşu ile yeni satır açılır ve alanlardan doldurulmak istenen alan doldurulur.

 

Kredi İşlemleri ve Faiz Oranları

 Rotatif kredi kullanıldığında doldurulan alanlardır. Kredi işlemleri sayfasında rotatif kredi kullanımı ve ödemesi yapılırken, faiz oranları sayfasına değişen faiz oranları işlenir. Detay için Kredi Türleri başladığından Rotatif Kredi kısmına bakabilirsiniz.

 

Ödeme Planı Kalemleri

Seçilen kredi türüne göre Ödeme Planı sayfası Hazırla butonuna basılarak otomatik doldurulur. İstenirse eşit taksitli kredi için ödeme planı kalemlerinde elle düzenleme yapılabilir.

 

Tahakkuklar

Kullanılan krediye ait faiz ve vergiler sistem tarafından günlük, aylık olarak hesaplanarak bu sayfada tutulur.

Eşit taksitli kredi ve spot kredi için Tahakkuk butonuna basılarak otomatik olarak oluşturulur. İstenirse elle düzenleme yapılabilir.  Eşit taksitli kredi için oluşturulurken en satıra gelerek butona basılmalıdır. Ödeme planında değişiklik yapıldığında tahakkuk sayfasında yer alan kalemler silinir ve tekrardan Tahakkuk butonuna basılır.

Tahakkuklar
Resim003

 

Arşiv

Kaydedilen kredi dosyalarının listelendiği sayfadır çift tıklayarak ilgili dosyanın detayları kredi dosyasında görüntülebilir.

 

Kredi Türleri

Kredi Türlerine göre kredi dosyası modülünde doldurulan alanlar ve sayfalar değişiklik gösterdiği için detaylı açıklama yapılacaktır.

Resim004’ de kredi türü seçeneklerinin ekran görüntüsü yer almaktadır. Firmada kullanılan kredi türlerine göre seçenek sayısı artırılabilir.

 

Kredi Türleri
Resim004

 

  1. Çek İskonto

İskonto kredi kullanılmak istendiğinde Çek İskonto seçeneği seçilir. Teminata verilen çekler modülde yer alan Teminat Çek Bağlantı sayfasında görürüz. Sayfada kullanan çek tutarlarını kolaylıkla toplayabilmek için çift tıklayıp sayfada “Kredi oluştur” butonuna basılarak Kredi Tutar alanını otomatik olarak doldurulabilir.

Çek İskonto
Resim005

 

Teminat Çek Bağlantı sayfasını kullanmadan Kredi Tutar alanı elle de doldurulabilir. Sadece kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla bağlantı sayfası eklenmiştir.

Çek iskonto kredi türünde faiz bilgileri buradan işlemez. Kullanıcı eskiden nereden işliyorsa oradan işlemeye devam eder. Ödeme Planı sayfasında yer alan Faiz Oranına herhangi bir bilgi yazılmamalıdır.

Çek İskonto Kullanımı
Resim006

 

Sayfadaki asgari bilgiler doldurulduktan sonra Hazırla butonuna basılır. Çek iskonto kredi türünde Tahakkuk butonuna basılmaz. Evrak kaydedilir.

 

  1. Rotatif Kredi

Rotatif kredi kullanılmak istendiğinde Rotatif Kredi Her Çeyrekte Faiz Ödemeli seçeneği seçilir. Rotatif kredide kredi işlemleri ve faiz oranları sayfaları kullanılır, bu sayfalara veri girilmesi gerekir.

Kredi işlemleri sayfasında yeni bir satır açılır ve işlem tipi 1-Kredi Kullanım seçilir ve tutar alanına Kredi tutar alanına yazılan ana tutar bilgisi yazılır. Burada bilgiler doldurulup alt ok tuşuyla alt satıra geçtiğinizde Ödeme Planı Kalemleri sayfası sistem tarafından doldurulur. Kredinin ödemesi yapıldığında yine aynı şekilde yeni bir satır açılır İşlem tipi 2-Kredi Ödeme seçilir ve tutar alınan ödenen tutar bilgisi yazılır. Bu işlemin ardından da yine ödeme planı kalemleri sayfası sistem tarafından otomatik olarak revize edilir. Rotatif kredinin faizi değişken olduğu için modülde yer alan faiz oranları sayfasına yeni satır açılarak faiz oranları kaydedilir. Faiz oranı değiştikçe faiz oranları sayfasına yeni satır açılır, açılan satırdaki işlem tarihinden itibaren ilgili faiz oranı dikkate alınır.

Rotatif Kredi Kullanımı
Resim007

 

Sayfadaki asgari bilgiler doldurulduktan sonra Hazırla ve Tahakkuk butonuna basılmaz. Evrak kaydedilir.

  Not: Kredi İşlemleri ve Faiz Oranları sayfalarına veri girişi sağlanırken tarih alanları birbirleriyle tutarlı olmalıdır.  Örneğin daha ileride faiz oranı değişmişse kredi işlemleri sayfasına veri girişine müsade edilmez.

 

  1. Eşit Taksitli Kredi

Eşit taksitli kredi kullanılmak istendiğinde kullanılmak istenen aya uygun şekilde seçim yapılır. Kredi Cari Kart Tanımı butonuna basıldığında Ödeme Planı Kalemleri otomatik olarak doldurulur, sayfadaki alanlarda değişikli yapılabilir.

Bu kredi türünde faiz oranı alanına kredinin faizi yazılır.

Asgari bilgiler doldurulduktan sonra Ödeme Planı Kalemlerinde yer alan “Hazırla” butonuna basılır. Ödeme planında bankadan verilen ödeme planına uygun şekilde düzeltme yapılabilir. Ödeme Planı Kalemlerinde en alt satıra gelerek “Tahakkuk” butonuna basılır. Tahakkuk butonuna basılırken dikkat edilmesi gerekir. CPM üzerinde bulunulan satıra kadar tahakkuk hesaplaması yapar.

Eşit Taksitli Kredi Kullanımı
Resim008

 

Evrak kaydedilir.

  Not: Tahakkuk butonuna basıldıktan sonra ödeme planı kalemlerinde değişiklik yapılmışsa öncelikle Tahakkuk sayfasındaki kalemleri silmesi ardından en satıra gelip “Tahakkuk” butonuna basılması gerekir.

 

  1. Spot Kredi

Spot kredi kullanılmak istendiğinde Spot Kredi seçeneği seçilir. Eşit Taksitli Kredi girişi yapılırken yapılan aynı işlemler yapılır. Kredi Cari Kart Tanımı butonuna basıldığında Ödeme Planı Kalemleri otomatik olarak doldurulur, sayfadaki alanlarda değişikli yapılabilir.

Bu kredi türünde faiz oranı alanına kredinin faizi yazılır. Yine aynı şekilde ödeme bitiş tarihi alanı doldurulur.

Spot Kredi Kaullanımı
Resim009

 

Sayfadaki asgari bilgiler doldurulduktan sonra Hazırla ve Tahakkuk butonlarına basılır. Evrak kaydedilir.

  Not: Tahakkuk butonuna basıldıktan sonra ödeme planı kalemlerinde değişiklik yapılmışsa öncelikle Tahakkuk sayfasındaki kalemleri silmesi ardından en satıra gelip “Tahakkuk” butonuna basılması gerekir.

Happy-birthday

Ödeme Yönetimi içeriğini görüntülemek için tıklayınız.

Kredi Sözleşmesi içeriğini görüntülemek için tıklayınız.